Adviseren

Ter inspiratie van uw project kunnen wij u adviseren over de toepasbaarheid van het materiaal. Daarnaast zullen we altijd voor u klaar staan indien er nog verdere vragen zijn met betrekking tot het materiaal en andere randzaken.

 Wanneer een project is aangenomen gaan we eerst in overleg met de timmerman. De onderconstructie moet zodanig aangebracht worden dat ventilatie mogelijk is. Het werk dat de timmerman levert is daarom ook uitermate belangrijk voor de kwaliteit van ons product en uw project.

Voorbereiden

Wanneer de ideeën zijn uitgewerkt en de onderconstructie is uitgetimmerd, komen wij het project nog eens nauwkeurig nameten. Hierna gaat het voorbereidingsproces in gang. Om de kwaliteit te waarborgen gebruiken wij in onze werkplaats de juiste machines en gereedschappen. Hiermee bewerken wij het materiaal zodanig dat dit daarna alleen nog op de onderconstructie gemonteerd dient te worden.

Monteren

Wanneer het project volledig is voorbereid en alle materialen op maat zijn gemaakt. Wordt dit door ons zorgvuldig vervoerd naar de plek van bestemming, zodat dit hier gemonteerd kan worden. Ook hier gebruiken we de juiste tools en gereedschappen en voeren we nog een aantal kleine bewerkingen uit om alles passend te maken. Natuurlijk volgens de voorgeschreven veiligheidsnormen.